Pet Book: Your Pet's Diary
Bethany Stephens: 5 ข้อเท็จจริงที่คุณต้องรู้
ข่าว

Bethany Stephens: 5 ข้อเท็จจริงที่คุณต้องรู้

2024

เบธานี สตีเฟนส์ถูกพิทบูลสัตว์เลี้ยงของเธอฆ่าตาย ในฉากที่ตำรวจเรียกมันว่า 'น่าสยดสยอง' เธอเป็นบุคคลที่สี่ที่จะตายที่ขากรรไกรของสายพันธุ์ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือน